Chính sách giao hàng

Giao hàng 1-3 ngày sau khi nhận được tiền cọc đơn hàng .

Các đại lý lấy số lượng nhiều liên hệ trực tiếp để sắp đớn hàng cụ thể.

thanks!